A konstrukció lényege és előnyei:


Nyugat-európai mintára az utóbbi években Magyarországon is egyre nagyobb teret nyer a bértextil szolgáltatás. Cégünk 2005-ben kezdte meg ezen tevékenységét, s az elmúlt időszakban mind a szolgáltatást megrendelő (igénybevevő) kórházak, mind a bértextil szolgáltatást nyújtó egységesen kedvező tapasztalatokat szerzett ezen a területen.
A bértextil szolgáltatás és a mosási textiltisztítási szolgáltatás "egy kézbe kerülése" számos előnyt biztosíthat a megrendelő számára (pl. tekintettel a készletgazdálkodásra, a textíliák egységesítésére, alapanyagok minőségére, tartósságukra, egységesebb formájukra, mosodai kezelhetőségükre).
Cégünk eddigi szolgáltatási tapasztalatai arra ösztönöznek bennünket is, hogy a fenti két szolgáltatás összevonása komplettebb, minőségileg jobb, megbízhatóbb eredményt biztosítson mind a megrendelő, mind a szolgáltató számára.
Emellett finanszírozási előnyök is jelentkezhetnek (nem kell egyszerre megvásárolni a kórháznak a selejtvisszapótláshoz szükséges textilmennyiséget), és ehelyett havonta esedékes ütemezhetőbb bérleti díjat fizet, illetve esetleges reklamációk esetén egy érdekkörbe tartozó szolgáltatóval szemben léphet fel, érvényesítheti kárigényét.
A bértextil szolgáltatás bevezetését több ütemben, lépcsőzetesen kívánjuk/javasoljuk megvalósítani, olyan módon, hogy a megrendelő által kijelölt osztályokon (ütemenként 50-200 ágyat tervezve) a kórház visszaveszi a saját tulajdonában lévő azon textilféleségeket, melyek helyett bértextíliát kíván rendelni. Ezen textíliák a csereraktárba kerülnek és azon osztályok készletét gazdagítják, illetve selejtvisszapótlását biztosítják, melyekre még nem kerül bevezetésre bértextília.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a fennmaradó - bértextil szolgáltatásba még nem bevont osztályok ágyaira vetítve a selejt visszapótlás költsége minimális vagy esetleg 0 is lehet. Egyidejűleg a bértextil szolgáltatásba bevont osztályokon viszont csak és kizárólag bértextil vehető igénybe. A szolgáltatást nyújtó garantálja azt az optimális bértextil szortimentet és volument, mely a biztonságos ellátást teszi lehetővé ezen osztályok ágyaira vonatkoztatva. Ez gyakorlatban úgy történik, hogy a kijelölt osztály, szervezeti egység textilcsere készletét (a forgalmi számítások elvégzése után) kb. átlagosan ágyszámra vetítve 3 napos készlettel feltöltjük, illetve a csereraktárban megfelelő biztonsági készletet helyezünk el. Az első feltöltés díja a textília mosási ára és egy bérleti díj. A továbbiakban az osztályon lévő készletért nem számítunk fel díjat, csak cserénként. Ezen szolgáltatásba bevonandó osztályok bevonási sorrendjére a megrendelő tesz javaslatot. Az első ütem kedvező tapasztalatai alapján kb. negyedévente, esetenként további 50-200 ágyat magában foglaló osztályokon történhet meg - fentiekhez hasonló módon - a bértextil szolgáltatása.


A bértextília szolgáltatás fokozatos bevezetésének előnyei:


A rendszerbe bevont osztályról, illetve szervezeti egységről levett textíliák részben vagy egészében megoldhatják a többi osztályon szükségessé váló selejt visszapótlást. 
Az első ütem - amely megegyezés szerint egy 50-200 ágyas szervezeti egységre vonatkozik - tapasztalatai alapján mód van a további ütemek beindítására, illetve kedvezőtlen tapasztalatok esetén a kórháznak lehetősége van a rendszer tovább bővítésének lemondására, illetve átmeneti szüneteltetésére.
A bértextília szolgáltatásba bevont szervezeti egység esetében azonnali ugrásszerű minőségi javulás jelentkezik az új textíliák miatt. 
A kórház textilgazdálkodása átlátható és teljes mértékben tervezhetővé válik. 
A tervezhetőséget biztosítja az is, hogy a bérleti díjak cserealkalmanként értendők (függetlenül attól, hogy a bértextil tisztaruhaként való felvétele és szennyes ruhaként való leadása között hány nap telik el).